about-img

SIM CARD MANAGER

SIM CARD MANAGER е софтуер който има 3-части Server, Manager и WEB приложение. Тези три приложения могат да спестят много пари на Вашето счетоводство и фирмата като цяло.

Ето няколко причини да си го купите:

  • Спестява времето на Вашия счетоводител да разпредели дължимите суми по отдели.
  • Оптимизира разходите като дава предложения за промяна на плановете.
  • Открива нередности грешки във фактурите от мобилните оператори.
  • Сравнява конкурентни оферти, което Ви дава представа дали имате по-добро предложение от друг оператор.
  • Има различни отчети анализи на потреблението.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Кратко описание на основните функции на продукта.

Импорт

Вкарване на ел. фактури от мобилните оператори А1, Теленор и Виваком работи с стандартните csv и xml формати.

Справки

Служителите виждат в специална webстраница месечните си сметки и задължения –това е удобство, което повишава доверието в коректните отношения с работодателя.

Пресмятане

на дължими суми на служителите/ ползвателите на картите по много различни начини.

Сравняване

на оферти от операторите спрямо Вашето специфично потребление. (при предоговаряне)

Оптимизации

реално намаляване на месечните сметки.

Отчети

Изпращане на дължимите суми, детайли по фактурата по и-мейл или смс

Анализ

получавате синтезирана информация за потреблението разбито в различните направления: месечни такси, роуминг, мнеждународни и други.

Експорт

имате възможност да експортирате дължимите суми към EasyPay или ДСК Банка за събиране на задълженията.

ИМПОРТАвтоматичен в програмата се въвежда потребител и парола за мобилния оператор и тя сама изтегля всичко необходимо.Ръчен от файлове в програмата се въвежда потребител и парола за мобилния оператор и тя сама изтегля всичко необходимо.

about-img
about-img

Пресмятане на дължимите суми

Пресмятане на дължими суми на служителите след въвеждането на фактурата по зададените правила:

  • По лимит - зададена твърда сума и всичко над нея се заплаща от служителя.
  • По групи - строго регламентирани номера разделени на лични и фирмени. всички лични разговори се заплащат
  • По правила - тук може да се раздели дължимото по направления например само Теленорските разговори или Дарителски или за паркиране и други.

Оптимизация


Реално намаляване на месечните сметки с 5 – 15%.Възможност за ежемесечна справка за потреблението и оптимизация спрямо конкретните нужди на всеки.Автоматично изчисляване на най-оптималните планове за всеки номер – за разговори и интернет.

about-img
about-img

Анализи и отчети


Многообразие от отчети подробни и обобщени по различните нива на задължения: номера, служители, длъжности, отдели, градове, разходни центрове и собствени конфигурирани групи.Информация за направления, които ви интересуват, обобщена продължителност, брой и цена. например: национални мин. роуминг разговори, международни и други.Номера, с които са проведени най-много разговори. Оценка на изразходваното работно време.

Изразходени / Не изразходени минути от безплатните.

Сравнение на конкурентни оферти


При предоговаряне на нови условия с текущия или друг оператор получавате възможността да сравните всички оферти и да видите реалния ефект върху Вашите последни - една до три месечни фактури – все едно сте били тези месеци на новите условията, които Ви предлагат.Така най-лесно ще можете да изберете най-подходящото за Вас!about-img
about-img

Ползи и предимства


Прегледност, яснота и функционалност – всичко се настройва спрямо вашите конкретни нужди и изисквания!Спестяване на безкрайни часове висене на счетоводителя пред компютъра за разнищване на фактурите и пресмятане на дължимите суми от служителите.Бързина, лекота и точност – с няколко клика имате точна и ясна справка за всеки номер.

Спестявате ПАРИ, ВРЕМЕ и НЕРВИ!